top of page

יפויי כח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך – לקחת אחריות על העתיד שלך!

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי (חדש יחסית) אשר מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לבחור מרצונו, בשלב בחיים בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה חלילה. הידרדרות במצבו של אדם יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

 

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח (האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה") שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו (החוק משתמש במונח "חדל להבין בדבר").

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, לענייניו האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם. על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה ברגע האמת בו נכנס לתוקפו ייפויי הכוח המתמשך (לדוגמא – כשעורך ייפוי הכוח מאבד צלילות).

 

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

כל מה שנוגע לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

הכוונה למשל, לטיפול ברווחתך, באיכות חייך, בסיפוק צרכיך היומיומיים (מזון וביגוד למשל), בשמירה על אורח חייך התרבותי והדתי, בשיתופך בחיי קהילה פעילים, בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, ככל שזה ניתן, באחריות לבחירת מקום מגורים עבורך (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכיך, בטיפול בענייני בריאותך (מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל מתחום מסוים) ועוד.

 

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

מה זה יפוי כח מתמשך?

מסמך המגן על עתידנו בזמן בו לא נוכל לדאוג לו בעצמנו. הליך קצר, מהיר ונוח.

הסמכה לעריכת ייפוי כח מתמשך.png

עורך יפוי הכוח המתמשך קובע הנחיות וכללים כיצד יראה עתידו האישי והרפואי (לדוגמא ניתן לקבוע כי הרופא המשפחתי הקבוע, המטפל בך אישית שנים ומכיר את התיק הרפואי ויודע מה היית רוצה שיקרה איתך אם חלילה תחלה, ימשיך לטפל בך, ניתן לקבוע כי לא תועבר לבית אבות סיעודי אלא תישאר בבית עם עובד זר / השגחה רפואית וכד'). בניגוד למצב הקודם, טרם כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לארסנל הכלים המשפטיים לאדם שהתדרדר מצבו לא הייתה שליטה על מהלך הדברים - לא על זהות המינוי של האפוטרופוס ולא על ההחלטות שיתקבלו בעניינו, כל הנושאים היו ונשארו בהחלטתו הבלעדית של האפוטרופוס שימונה.

לייפוי כוח מתמשך יתרונות רבים.

 

  • אין צורך בבית משפט – בניגוד לאלטרנטיבה שהייתה קיימת עד היום – מינוי של אפוטרופוס, ייפוי כוח מתמשך אינו מצריך פניה לבית משפט. ייפוי הכוח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי ונקבע בו "מנגנון" מתי יכנס לתוקף – כך שבקרות האירוע אין צורך בפניה לבית משפט. פירושו של דבר שמדובר בהליך מהיר יותר בצורה משמעותית שאינו כרוך במנגנון שיפוטי ו/או בתשלום אגרה.

  • מניעת מחלוקת משפחתית - בייפוי הכוח המתמשך האדם (הממנה) עצמו קובע מי יהיה מיופה הכוח ומה יהיו סמכויותיו. קביעה זו מונעת מריבות ופרשנויות בקרב בני המשפחה – שאלות כגון מי הילדים מוסמך לקבל את ההחלטות הקשות? מי בעל כישורים טובים יותר לניהול פיננסי? למרבה הצער לעיתים המחלוקת בין בני המשפחה אינה נובעת מ"טובתו" של ההורה אלא מרצון לשלוט בנכסים ומחוסר אימון ביתר האחים. לעיתים בשל המחלוקת ממנה בית משפט אפוטרופוס חיצוני וניטראלי (בד"כ עו"ד), אנחנו מאמינים שאין אף אדם שירצה לגלות כי מי שאחראי על גופו ורכושו הינו אדם זר שלא הכיר אותו מעולם…

  • תהליך קל ופשוט - ייפוי כוח מתמשך הינו הליך מהיר ונטול בירוקרטיה ואופן הטיפול במממנה אינו מחויב בדיווח לרשויות. חשוב לדעת כי באלטרנטיבה הקודמת, במידה ומתמנה אפוטרופוס קיימת חובה להגיש דו"ח לאפוטרופוס הכללי מידי תקופה המפרט את היקף הרכוש, ההוצאות וההכנסות. מיותר לציין כי הדיווח שהיה מחויב עד כה הינו מטלה לא פשוטה המצריכה השקעה של זמן רב ולעיתים יש גם להיעזר ברו"ח לצורך הדיווח עריכת ייפוי כוח מתמשך מונעת את הצורך הזה.

אתם שולטים על עתידכם!

שאלות ותשובות בנושא ייפוי כח מתמשך

מי מפקח על מיופה הכח?
י
יפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון - הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו. בנסיבות אלה סבר המחוקק שאין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים. יחד עם זאת ישנם מספר "איזונים ובלמים", שמטרתם לוודא שייפוי הכוח אכן נערך מבחירה ומרצון חופשי שלך תוך הבנה מלאה של תוצאותיו, המאפשרים פיקוח על מיופה הכוח.
לדוגמא: ממנה רשאי לקבוע אדם מיודע (או מספר אנשים מיודעים) שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.


באיזה גיל כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

לשמחתנו, שינויים אחרונים בחוק בישראל העלו את המודעות לנושא ואנשים רבים דואגים לערוך ייפוי כוח מתמשך. המלצתינו הרשמית הינה לערוך את המסמך בכל גיל להורים או לכל אדם שעבר את גיל 50.

 

כמה זמן לוקח להכין ייפוי כוח מתמשך?

מדובר בתהליך קצר שאינו דורש התעסקות מצדכם. אנו עורכים מפגש אחד או שניים לכל היותר שלאחריהם אנו שולחים את המסמך המוכן, במידה ויש תיקונים או הבהרות נוספות אנחנו מעדכנים את המסמך בהתאם ובזה נגמר הסיפור.

 

כמה עולה לערוך ייפוי כוח מתמשך?

מניסיון, כנראה שהרבה פחות ממה שחשבת, אבל זה משתנה ואין תשובה חד משמעית. כאשר עורכים מסמך ייפוי כוח מתמשך צריך להתחשב בנסיבות האישיות שלך. לפעמים זה מאד פשוט ולפעמים צריך למצוא פתרונות יצירתיים במצבים מיוחדים.

במי כדאי לי לבחור כמיופה כח?
חשוב מאד להדגיש: הבחירה באדם אחר שיפעל בשמך צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו. מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך המחייבת בחינת שיקולים עניינים. בין היתר, חשוב לשקול האם התקשורת ביניכם היא טובה, האם מיופה הכוח מיטיב להכיר אותך, האם אתה סומך עליו שהוא יפעל לטובתך, האם הוא יודע ומבין את רצונותיך ובחירותיך, האם הוא מתנהל באופן אחראי בענייניו, האם שגרת חייו מאפשרת לו להיות זמין ונגיש למילוי התפקיד ועוד. ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, למשל במקרים של ריבוי נכסים או קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים (למשל עו"ד או רואה חשבון).

 

bottom of page