top of page

מה צריך לדעת לפני מכירת דירה מירושה?

עודכן: 22 במרץ 2020קיבלתם דירה בירושה, ברצונכם למכור אותה והגיע קונה פוטנציאלי, מה עליכם לעשות?


במצב דברים בו המנוח רשום בתור הבעלים של הנכס ובהתחשב בעובדה כי התהליך עבור קבלת צו קיום צוואה או צו ירושה יכול לקחת כמה חודשים, הרבה פעמים נוצרים מצבים בהם המוכרים מעוניינים לנצל שעת כושר למכירת הדירה וחוששים כי המתנה לסיום הליך רישום הנכס על שמם עלול להדיר את הקונה מהעסקה.


במצב זה, ניתן לחתום על הסכם המכר או טרם השלמת ההליך ולהוסיף תנאי מתלה לחוזה המכר בהתאם לסעיף 27 לחוק החוזים. המשמעות של תנאי מתלה היא שישנו תנאי אשר מוגדר מראש, אשר צריך להתקיים תוך פרק זמן מסויים שמוגדר גם הוא מראש ובמידה והתנאי לא מתקיים במסגרת לוחות הזמנים שהוקצו לכך, החוזה לא נכנס לתוקף.

במקרה כאמור, יוכלו המוכרים להוסיף תנאי מתלה הקובע כי ניתן להם פרק זמן של מספר חודשים לקבלת צו הירושה או צו לקיום צוואה ורישום הבעלות שלהם בטאבו. לאחר שהליך זה יושלם, יוכלו יורשי העיזבון להעביר את הדירה על שמו של הקונה. כבטוחה לכך, לאחר שההליך מתבצע, נרשמת הערת אזהרה לטובת הקונה ומשם הדרך סלולה לעסקה בטוחה. כך יוכלו המוכרים להינות מצד אחד מהתזמון הרצוי של המכירה מבלי להסתכן בהפרת חוזה.

0 תגובות

Commenti


bottom of page